เครื่องหมายความสามารถกองทัพเรือ

  • PDFพิมพ์อีเมล
เครื่องหมายความสามารถนักบิน
ประดับที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายความสามารถผู้ตรวจการณ์
ประดับที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายความสามารถนักประดาน้ำ
ประดับที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายความสามารถนักโดดร่ม
ประดับที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษ
ประดับที่อกเสื้อข้างขวาใต้แนวเครื่องหมายรูปอักษรพระปรมาภิไตยย่อ
และเหนือเครื่องหมายความสามารถการอาวุธ
เครื่องหมายความสามารถเวชศาสตร์ใต้น้ำ
ประดับที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายความสามารถสงครามเรือผิวน้ำ
ประดับที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายความสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำ
ประดับที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
ประดับที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายความสามารถกระโดดหอสูง
ประดับที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋าใต้เครื่องหมายพิเศษ
หรือเครื่องหมายอื่น ๆ
เครื่องหมายความสามารถนักถอดทำลายอมภัณฑ์
ประดับที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก
ประดับที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋าในระดับเหนือขอบกระเป๋า
ประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร
เครื่องหมายความสามารถยิงปืนเล็กยาว
ประดับที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า
เครื่องหมายความสามารถทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ประดับที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายความสามารถพับร่ม
ซ่อมบำรุงและส่งทางอากาศ
ประดับที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าบนเหนือเครื่องหมาย
ความสามารถการอาวุธอื่น ๆ ของกองทัพเรือ
ถ้าประดับพระปรมาภิไธยย่อ
ให้ประดับเครื่องหมายนี้ต่ำกว่าพระปรมาภิไธยย่อ


หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับและมีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้ประดับในตำแหน่งที่กำหนดตามระเบียบและคำสั่งของเครื่องหมายนั้น ๆ ตลอดจนผู้ที่ได้รับเครื่องหมายความสามารถของ ทร. และได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถชนิดเดียวกันของส่วนราชการอื่นด้วย ซึ่งจะต้องประดับที่อกเสื้อข้างเดียวกัน ให้ประดับเพียงเครื่องหมายเดียว แล้วแต่กรณี

Homeเครื่องหมายความสามารถกองทัพเรือ
View My Stats