ติดต่อเรา

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

ที่อยู่: ๑๐๐๗ หมู่ ๒
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี
๒๐๑๘๐
โทรศัพท์: ๐๓๘-๔๓๘๐๐๘, ๐๓๘-๔๓๘๕๙๒
แฟกซ์: ๐๓๘-๔๓๘๐๐๘, ๐๓๘-๔๓๘๕๙๒

ข้อมูล: สายด่วน
- 1696

วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz

นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

Home
View My Stats