ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ

ทัพเรือภาคที่ ๑ จะจัดการอบรมหลักสูตรไตรกีฬาเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ จะจัดการอบรมหลักสูตรไตรกีฬาเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
blank1ทัพเรือภาคที่ ๑ จะจัดการอบรมหลักสูตรไตรกีฬาเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดย อ.นิวัธน์ อิ่มอ่อง ผู้ฝึกสอนไตรกีฬา​และวิ่งทางไกล ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ความรู้เกี่ยวกับไตรกีฬา
- หลักการฝึกซ้อมไตรกีฬา​เบื้องต้น
- แนวทาง​เทคนิคและวิธีการฝึกซ้อมไตรกีฬา​เบื้องต้น
- โภชนาการการกีฬา​สำหรับนักไตรกีฬา

 

 

 

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม วางแผน จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม วางแผน จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม วางแผน จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

Home
View My Stats