ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ

triathlon

 

 

 

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเดอะซีรี่ส์ “จากพื้นทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที” และชมการสาธิตการแข่งขัน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง จากนักกีฬาไตรกีฬา กองทัพเรือ

 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเดอะซีรี่ส์ “จากพื้นทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที” และชมการสาธิตการแข่งขัน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง จากนักกีฬาไตรกีฬา กองทัพเรือ
blank1เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเดอะซีรี่ส์ “จากพื้นทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที” และชมการสาธิตการแข่งขัน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง จากนักกีฬาไตรกีฬา กองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ณ ราชนาวิกสภา กองทัพเรือ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ และปฏิบัติการไตรกีฬา NAVY TRIATHLON;1st ESPISODE

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ และปฏิบัติการไตรกีฬา NAVY TRIATHLON;1st ESPISODE
blank1เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวาเอก ธราพล นนทวาทิต รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ และปฏิบัติการไตรกีฬา NAVY TRIATHLON;1st ESPISODE เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กำลังพลกองทัพเรือ ระดับผู้นำหน่วยที่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬามาตรฐานโอลิมปิก ได้เตรียมตัวในการฝึกซ้อมไตรกีฬาเบื้องต้น แนวทาง เทคนิค และวิธีการการฝึกซ้อม รวมทั้งโภชนาการการกีฬาสำหรับนักไตรกีฬา อย่างถูกวิธีและเป็นระบบ โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์นิวัธน์ อิ่มอ่อง ผู้ฝึกสอนไตรกีฬาระดับ ๒ จากสหพันธ์ไตรกีฬานานาชาติ และผู้ฝึกสอนขั้นสูงจาก USSA มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ ซึ่งเปิดการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จะจัดการอบรมหลักสูตรไตรกีฬาเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ จะจัดการอบรมหลักสูตรไตรกีฬาเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
blank1ทัพเรือภาคที่ ๑ จะจัดการอบรมหลักสูตรไตรกีฬาเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดย อ.นิวัธน์ อิ่มอ่อง ผู้ฝึกสอนไตรกีฬา​และวิ่งทางไกล ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ความรู้เกี่ยวกับไตรกีฬา
- หลักการฝึกซ้อมไตรกีฬา​เบื้องต้น
- แนวทาง​เทคนิคและวิธีการฝึกซ้อมไตรกีฬา​เบื้องต้น
- โภชนาการการกีฬา​สำหรับนักไตรกีฬา

 

 

 

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม วางแผน จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม วางแผน จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม วางแผน จัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

Home
View My Stats