พื้นที่รับผิดชอบ

  • PDFพิมพ์อีเมล
mapnac1

ทัพเรือภาคที่ ๑ (ทรภ.๑) จะปฏิบัติการในพื้นที่ด้านบน ของเส้นแบ่งเขตในอ่าวไทย จนถึงทะเลจีนใต้ เว้นทะเลอาณาเขตของประเทศอื่น
( เส้นแบ่งเขต คือ เส้นละติจูด ๙ องศา ๔๗.๕ ลิปดาเหนือ ต่อด้วยเส้นต่อระหว่างจุด ละติจูด ๙ องศา ๔๗.๕ ลิปดาเหนือ ต่อด้วยเส้นต่อระหว่างจุด ละติจูด ๙ องศา ๔๗.๕ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศาตะวันออก กับ ละติจูด ๖ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๔ องศา ๓๕ ลิปดาตะวันออก ต่อด้วย เส้นละติจูด ๖ องศาเหนือ จนถึงทะเลจีนใต้ซึ่งมิใช่อาณาเขตของประเทศอื่น )


Homeเกี่ยวกับเราพื้นที่รับผิดชอบ
View My Stats