หน้าที่ทัพเรือภาคที่ ๑

  • PDFพิมพ์อีเมล

ป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง
รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ
และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร
กิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Homeเกี่ยวกับเราหน้าที่
View My Stats