เสาร์, 21 กันยายน 2019

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑

ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑

ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑

ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑

ติดต่อชมรมวิทยุมดดำนาวี ทรภ.๑

ที่อยู่ : กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๘๔๓-๘๐๐๘, ๐-๓๘๔๓-๘๕๙๒
วิทยุสื่อสาร : ย่าน HF (CB) ที่ BAND C ช่อง 21 ความถี่ 27.215 MHz

แจ้งเหตุ

ป้ายโฆษณา

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ ร่วม กิจกรรมสัมมนาและดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑  พร้อมคณะฯ ร่วม กิจกรรมสัมมนาและดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ blank1พลเรือตรีสำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ ร่วม กิจกรรมสัมมนาและดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมกับชี้แจง ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ การปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกฯ ทราบ ณ โรงแรมสมฤดี รีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

 

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑  พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ blank1พลเรือตรีสำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมกับชี้แจง ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกชมรมฯ รับทราบ ซึ่งมีสมาชิกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม ณ แก่งกระจานริเวอร์ รีสอร์ท ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

   

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำ และสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ blank1พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุม สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าชมรมฯ และ นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกองสื่อสารทัพเรือภาคที่ ๑ /เลขานุการชมรมฯ พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มสมาชิกที่ทำการประมงในทะเล ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของทัพเรือภาคที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนความเห็นความต้องการจากสมาชิกในการดำเนินงานของชมรม ในปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

   

หน้า 1 จาก 41