ในกรณีใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ ร.อ.กวีพล กลั่นหอม แผนกรักษาความมั่นคงปลอดภัย กรซ.ศซบ.สสท.ทร. โทร. 57819 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน policy การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ.

Your support ID is: 17634902736914752122

[Go Back]