ศุกร์, 20 กันยายน 2019

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ติดต่อเรา

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3843-8008, 0-3843-8592


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

ภารกิจ

PDFพิมพ์อีเมล

ศรชล.เขต ๑ มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลต่าง ๆ และกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานกับหน่วยราชการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
การรักษากฎหมายในทะเล ได้แก่
- การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
- การป้องกันและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าเลี่ยงภาษีศุลกากร
- การป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด
- การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
- การป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
- การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายประมง
- การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ต่าง ๆ 
- การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ
- การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
- การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล

ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยทางทะเล ได้แก่
- การรักษาความปลอดภัยทางน้ำในทะเล
- การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในทะเล

การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้แก่
- การช่วยเหลือและคุ้มครองการทำประมงที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
- การควบคุมและตรวจตราการสัญจรทางทะเล
- การคุ้มครองแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม/แหล่งทรัพยากรทางทะเล
- การสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเลและบริเวณชายฝั่ง

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล ได้แก่
- การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
- การป้องกันและขจัดคราบน้ำมันและมลพิษต่าง ๆ ในทะเล

สนับสนุนกิจที่จัดตั้งเป็นศูนย์ ฯ อยู่แล้ว ได้แก่
- ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล
- ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย
- ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน

ภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล