ศุกร์, 20 กันยายน 2019

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ติดต่อเรา

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3843-8008, 0-3843-8592


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

สายการบังคับบัญชา

PDFพิมพ์อีเมล

สายการบังคับบัญชา/สายการประสานงานของ ศรชล.เขต ๑

คณะกรรมการบริหาร ศรชล.เขต ๑ : หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.เขต ๑ ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร ศรชล.เขต ๑ โดยมี ผอ.ศรชล.เขต ๑/ ผบ.ทรภ.๑ เป็น ประธานคณะกรรมการ ฯ


ส่วนราชการที่เข้าร่วมใน ศรชล. เขต ๑ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. หน่วยปฏิบัติการหลัก ประกอบด้วย

กองทัพเรือ มี ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหน่วยปฏิบัติ

กองบังคับการตำรวจน้ำ มี กองกำกับการ ๑, ๒ และ ๓ เป็นหน่วยปฏิบัติ

กรมศุลกากร มี หน่วยสืบสวนปราบปรามสัตหีบ สมุทรปราการ มหาชัย จันทบุรี ตราด ปราณบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน่วยปฏิบัติ

กรมการขนส่งทางน้ำ มี สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ ๓ และ ๖ สาขา สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฯลฯ เป็นหน่วยปฏิบัติ

กรมประมง มี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทย สมุทรปราการ ระยอง ชุมพร ตราด เป็นหน่วยปฏิบัติ

 

๒. หน่วยปฏิบัติการร่วม ประกอบด้วย

สำนักงานสรรพสามิตสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ตราด

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชุมพร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ

สำนักงานอัยการเขต ๒ เขต ๗ เขต ๘

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลาง เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ เขต ๕

ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา สีชัง มาบตาพุด สมุทรปราการ สมุทรสาคร แหลมงอบ คลองใหญ่

สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า เขาสามร้อยยอด หมู่เกาะช้าง หาดทรายรี หาดวนกร

กรมควบคุมมลพิษ

กรมทรัพยากรธรณี

สำนักงานเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

สำนักงานคณะป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


การจัดหน่วยใน ศรชล.เขต ๑