ศุกร์, 20 กันยายน 2019

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ติดต่อเรา

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3843-8008, 0-3843-8592


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการ แจ้งเข้า-ออก (PIPO) เรือประมงชุมพร

กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการ แจ้งเข้า-ออก (PIPO) เรือประมงชุมพร

blank1เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ พลเรือตรีพิชัย ล้อชูสกุล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ชุมพร (ศูนย์ PIPO ชุมพร) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับฟัง​ปัญหาอุปสรรค​ ข้อขัดข้อง​ต่าง ๆ
blank1โดย นาวาเอก วิวัฒน์ ขีดกลาง หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร (ศูนย์ PIPO ชุมพร) นำเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งการปฏิบัติต่าง ๆ เป็นไปตามที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
blank1พลเรือพิชัย ล้อชูสกุล กล่าวว่า การนำคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง (PIPO) ชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ
blank1สำหรับศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง (PIPO) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซึ่งเรือประมงที่มีขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป ก่อนจะออกไปทำการประมงและกลับเข้าเทียบท่า ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงที่กำหนด ไว้ เพื่อให้มีการรายงานข้อมูลการทำประมงรวมถึงแรงงานบนเรือประมง อาทิ ทะเบียนเรือ เครื่องมือทำการประมง ใบอนุญาต ทำการประมง ผลจับสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำประมง (logbook) ตลอดจนบุคคลทำการประมงประจำเรือ (กัปตัน เจ้าของเรือ แรงงานบนเรือ) โดยจะต้องแจ้งก่อนเรือเข้า-ออกไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ที่เรือประมงแจ้งจะถูกนำไปใช้ตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งถือเป็นการสร้างกฎกติกาใหม่ภายใต้ระบบสากล ให้ชาวประมงถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การประมงที่มีผลบังคับใช้ จึงชี้ให้เห็นว่า ระบบ Port in – Port out สามารถควบคุมการทำประมงให้ถูกต้องตามกฏหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยข้อกำหนดที่เรือและเครื่องมือต้องถูกต้อง มีใบอนุญาตทำประมง มีการใช้แรงงานที่ถูกต้อง มีสัญญาจ้าง
blank1นับว่าเป็นการควบคุมกำกับของหน่วยงานรัฐบาลที่เบ็ดเสร็จ ในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องประมง IUU และการค้ามนุษย์ในภาคแรงงานประมงอีกด้วย เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้กล่าวในตอนท้าย

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑