ศุกร์, 20 กันยายน 2019

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ติดต่อเรา

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3843-8008, 0-3843-8592


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

ศรชล.เขต ๑ สรุปผลการดำเนินงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศรชล.เขต ๑ สรุปผลการดำเนินงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

blank1เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) เป็นประธานประชุมคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่สรุปผลการดำเนินงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
blank1พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ศรชล.เขต ๑ ได้ดำเนินการประสานการปฏิบัติร่วมกัน ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การฝึกปฏิบัติการร่วมกับบริษัทท่าเรือ พื้นที่ท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง และพื้นที่ท่าเรือประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ สนับสนุนการฝึกปฏิบัติร่วม ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
blank1ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานใน ศรชล.เขต ๑ และภาคเอกชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศรชล.เขต ๑ ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑